Rekisteriseloste Mistory Oy

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mistory Oy

Postiosoite: PL 10, 20781 Kaarina

Sähköpostiosoite: info@mistory.fi

2. Rekisterin nimi

Mistory Oy:n käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kuvaus rekisteröidyistä

Rekisterin käyttötarkoituksena on www.mistory.fi:n rekisteröityjen käyttäjien asetusten hallinta ja säilytys, liiketoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sekä asiakkuuden hallinta.

Rekisteröityjen ryhmä muodostuu www.mistory.fi:n rekisteröityjen käyttäjien ryhmästä sekä heidän antamistaan tiedoista.

Asiakastietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. www.mistory.fi voi lähettää käyttäjätunnuksen tietoihin uutiskirjeitä. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että osa tiedoista kuuluu käyttäjän henkilökohtaiseen profiilin ja ne näkyvät rekisteröidyille käyttäjille www.mistory.fi -sivustolla.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite.
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli
  • asiakassuhdetta ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat www.mistory.fi -sivustolle rekisteröityneen käyttäjän antamat tiedot.

5. Tietojen luovutus

Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastusoikeuden osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolakia.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Huomioitavaa kuitenkin on, että tämä edellyttää palvelujen käytön lopettamisen ja kaiken palveluun tuodun sisällön poistamisen, jonka jälkeen rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteristä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisena ja suojataan asiallisesti. Rekisterin käytön kaikissa vaiheissa pyritään suurimpaan mahdolliseen tietoturvallisuuteen.

8. Yksityisyyden suoja ja evästeiden käyttö tällä sivustolla:

Kulloinkin voimassaolevan sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja sekä sivuston ulkopuolisia raportointityökaluja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyyden suojaa ei loukata.

Evästeitä ja raportointityökaluja käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Tällä ei kuitenkaan voida eikä pyritä yhdistämään tunnistetietoja sivuston käyttäjän mihinkään henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän Internet-selaimesta.